11 Listopada z Marszałkiem Piłsudskim

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wyjątkowa niespodziankę. Uroczystości rozpoczęły się od  wjazd bryczką Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego grał niezastąpiony starachowiczanin hm Jacek Tarnowski, który wraz z asystą rozpoczął uroczystości przy kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach. Uroczyste nabożeństwo w tym samym kościele poprowadził ksiądz kanonik Józef Domański, proboszcz parafii. W homilii mówił wiele o patriotyzmie Polaków.  Po mszy św. uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik Niepodległości. Tam odegrano hymn państwowy, złożono wiązanki kwiatów. Marszałek Piłsudski przemówił do zebranych. Po nim głos zabrał starosta starachowicki Andrzej Matynia i starosta Baru na Ukrainie Jurij Melniczuk. Uroczystości przed pomnikiem zakończyła defilada niepodległości, która przeszła ulicą Konstytucji 3 Maja. Nasza druzyna oprócz udziału w uroczystościach tradycyjnie wystawiła warte honorowa pod pomnikiem.

 

Maluchy w akcji czyli Historia i Postacie na Wykusie

Wyprawa śladami Historii i Postaci w ramach Roku Regionów tym razem z udziałem maluchów z 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater zawiodła nas na Partyzancka Drogę Krzyżową na Wykusie, na uroczysko leśne położone w Lasach Siekierzyńskich. 

W latach 1943 - 44 mieściła się tu baza partyzancka oddziałów słynnego dowódcy partyzanckiego Jana Piwnika "Ponurego". Jesienią 1943 roku rozegrało się tutaj kilka zaciętych walk z Niemcami, po których pozostały liczne mogiły. Na miejscu dawnego obozowiska znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej z Wykusu, Patronki Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej. Mimo iż nasza 38 Drużyna uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach, to w tym roku w Drodze Krzyżowej uczestniczyli w większości nowi najmłodsi członkowie drużyny, którzy mieli dodatkowo za zadanie poznać miejsce i historie związane z Wykusem oraz postać Jana Piwnika Ponurego. Trasa Drogi Krzyżowej prowadzi bowiem śladami mogił partyzanckich gdzie umieszczono poszczególne stacje. Chodź każda z mogił jest inna, to każda z nich stanowi element tej samej historii walk partyzanckich na naszym terenie podczas II Wojny Światowej. Podczas drogi krzyżowej obecni byli także nasi ratownicy z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice a my pomagaliśmy organizatorom ze Szczepu Partyzantów Armii Krajowej przy wydawaniu posiłków dla zaproszonych gości. Bigos był wyśmienity.

 

Historia i Postacie czyli wyprawa Rudego w ramach Roku Regionów

Wyprawa Rudego,  bo tak nazywamy Rafała,  który przygotował wyprawę 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej.  Podczas wyprawy poznawaliśmy zabytki przemysłu w naszym regionie, które miały ogromny wpływ na jego historię. Poznanie ich dało nam też pełny obraz osiągnięć jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Kielecczyzną jaka jest Stanisław Staszic,  bohater naszego hufca. Wyprawę połączyliśmy ze zdobywaniem brązowej regionalnej odznaki PTTK "Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego". Podczas wyprawy zwiedziliśmy nie tylko zakłady przemysłowe i muzea technik, ale także pozostałości po kopalniach, które kiedyś funkcjonowały na naszych terenach. Pierwszego dnia zaczęliśmy od Płaczkowa, gdzie zwiedziliśmy ruiny starej kuźnicy, później wyruszyliśmy do Stąporkowa gdzie oglądaliśmy stare hałdy i zasypane szyby, pozostałe po kopalni rudy żelaza. Gdzieniegdzie widać było nawet drewniane fragmenty rusztowań. Kolejnym punktem była kuźnica w Kuźnicy Wielkiej i kuźnica w Maleńcu. Pierwsza w drewnianej szopie przypominająca stodołę z klepiskiem i dość prymitywnymi urządzeniami napędzana dwoma małymi kołami wodnymi. Druga ta w Maleńcu już bardziej nowoczesna, ze spora ilością różnych urządzeń i dość nowoczesnymi jak na czas jej świetności urządzeniami, z ogromnym kołem które próbowaliśmy wszyscy poruszyć. Później zawitaliśmy do muzeum techniki w Sielpi. Tu zgromadzone zostały rożne urządzenia do obróbki metalu. Od zrekonstruowanego pieca wytopowego na węgiel drzewny, poprzez maszyny parowe, aż do ogromnych tokarek napędzanych pasami transmisyjnymi, które zostały dla nas uruchomione przez przewodnika. Z Sielpi udaliśmy się do Bobrzy gdzie zwiedziliśmy pozostałości po wielkim piecu. Na miejscu pozostały imponujące ruiny po hali pieca i ogromny szeroki prawie na pięć metrów mur oporowy. Kolejnym etapem była kopalnia miedzi w Miedzianej Górze skąd pochodziła miedź wykorzystana do przykrycia dachów na Wawelu. Z dawnej kopalni zostały tylko wgłębienia po szybach wydobywczych w których mieszkańcy robią sobie wysypisko na gruz i śmieci. Ostatnim miejscem tego dnia był Samsonów, w którym zachowały się w bardzo dobrym stanie ruiny wielkiego pieca. Chodź widać że Samsonów nie był zbyt dużym obiektem to tu w przeciwieństwie do Bobrzy zachowały się prawie wszystkie elementy zakładu. Pierwszy etap wyprawy miał się zakończyć gdzieś w restauracji lub przydrożnej karczmie,  gdzie mieliśmy się skupić na kolejnej potrawie regionalnej. W głowie mieliśmy pierogi, pierogi i jeszcze raz pierogi. Niestety nic takiego nam się nie udało znaleźć co skłoniło nas do kolejnego zadania które już wkrótce.

 

Nowe stare władze Hufca ZHP Starachowice

8 września nasi instruktorzy uczestniczyli w konferencji sprawozdawczo wyborczej Hufca ZHP Starachowice. Wybory nowych władz hufca odbyły się w nowo wyremontowanej sali hufca w scenerii wystawy z okazji 90 lecia naszego hufca. Wybory rozpoczęły się od miłych akcentów. Zaraz po rozpoczęciu oficjalnej części odbyło się zobowiązanie instruktorskie trzech nowych instruktorek ZHP. Zobowiązanie instruktorskie z rąk dh Elżbiety Kubiec, z-c komendanta chorągwi kieleckiej, przyjęły druhna Agata Barszcz z 9WDH, Karolina Bilska z 82 DH oraz druhna Iga Rosołowska z 38 SDH.  Po  zobowiązaniu komendantka hufca wręczyła podziękowania za prace zarówno podczas ubiegłej akcji letniej jak i pracę w czasie jej kadencji. Wśród wyróżnionych znalazła się nie tylko nasza 38 Starachowicka Drużyna Harcerska,  ale także Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice i nasi instruktorzy. Na ich ręce wręczone zostały także podziękowania dla członków naszej drużyny, którzy wspierali naszych instruktorów podczas realizowania zajęć dla uczestników półkolonii w sierpniu 2011 roku. Po części oficjalnej rozpoczęły się właściwe wybory.  Zatwierdzony został porządek obrad, wybrane zostały komisje wyborcze, wysłuchaliśmy sprawozdanie z działalności komendy w poprzedniej kadencji. Sprawozdania komisji rewizyjnej się niestety, nie doczekaliśmy...  Tegoroczne wybory, tak jak praca w hufcu w ostatnim czasie, odbyły się w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. Decyzją zebranych, wybory odbyły się w sposób jawny, a jedyna kandydatka na funkcje komendantki hufca, dh Małgorzata Ślaska została wybrana jednomyślnie. Podobnie jak nowi członkowie komisji rewizyjnej hufca i sama komenda,  która na wniosek komendantki hufca została wybrana w składzie: phm Agnieszka Czaja-Szewera - skarbnik Hufca, hm Sylwester Staniszewski z-ca kom, pwd Agata Barszcza, phm Ilona Traczyk, pwd Paweł Szypulski, phm Jan Minda. Nowym władzom życzymy dużo wytrwałości w pracy i jeszcze więcej radości z sukcesów.

 

Inauguracja Roku Regionów - Folklor i Kuchnia

Pierwszego października 2011 roku 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im.Emilii Plater oficjalnie rozpoczęła inauguracje Roku Regionów. Rano o 10 30 wyruszyliśmy na warsztaty tkackie do Bliżyna. Warsztaty zorganizowali prawdziwi pasjonaci tkactwa, państwo Urszula i Grzegorz Jędrzejczykowie, którzy w swoim gospodarstwie stworzyli prywatna ekspozycję warsztatów tkackich. Można tu nie tylko zobaczyć wspaniały klimat dawnych warsztatów, ale także samemu spróbować swoich sił i umiejętności na prawdziwych urządzeniach tkackich. W zbudowanym w dawnym stylu warsztacie zgromadzone zostały wszelkie niezbędne elementy i narzędzia potrzebne do pracy tkaczki. Począwszy od suszenia lnu i jego międlenia, poprzez przygotowanie osnowy do krosien i samego tkania na krośnie. Dowiedzieli się jak kiedyś żyli tutaj ludzie, w co się ubierali, czym się zajmowali. W Domku Tkaczki, każdy mógł usiąść przy krośnie, zobaczyć kołowrotek, a także dowiedzieć się, jak te urządzenia obsługiwano, jak działały. Niektórym trudno było uwierzyć, że coś mogło chodzić bez prądu, dzieci wieczorami nie przesiadywały na Facebooku, a jedynym znaczeniem komórki było pomieszczenie, gdzie się coś składowało, bądź trzymało zwierzęta lub narzędzia. Oprócz narzędzi znajdują się tu stroje które można nie tylko zobaczyć, ale także przymierzyć. Dziewczyny paradowały w zapaskach świętokrzyskich, a chłopcy mogli przymierzyć stroje do pracy w polu. W gospodarstwie nie zabrakło także tradycyjnego wychodka, w którym drużyna zostawiła po sobie pamiątkę.  Wychodek służył jako miejsce na księgę pamiątkową,  w której to księdze drużynowy, dokonał pamiątkowego wpisu. Pod koniec warsztatów odwiedzili nas panowie na koniach w strojach wojskowych z czasu Powstania Warszawskiego, którzy mieli ubrania wykonane na urządzeniach tkackich podobnych do tych, które znajdują się w tym mini muzeum. Wieczorem na biwaku w hufcu dołączyła do nas najmłodsza część drużyny i ci co nie mogli z nami jechać do Bliżyna. Na biwaku odbyła się gra terenowa która rozpoczęła się pod pomnikiem Stanisława Staszica (ciekawe dlaczego?) podczas której najmłodsi mogli zapoznać się z akcją Rok Regionów, dowiedzieć się czegoś ciekawego o swojej małej ojczyźnie i dobrze się bawić. Pełni wrażeń całodziennych wrażeń przygotowaliśmy regionalny żurek i wiejski chleb ze smalcem podany oczywiście na stole przystrojonym zgodnie z kanonami regionu świętokrzyskiego, tak aby wytrwać w klimatach regionów do wieczornych śpiewanek. Udział w warsztatach tkackich był pierwszym elementem realizacji zadań w ramach Roku Regionów w wykonaniu 38 SDH. Mamy nadzieję, że kontynuacja wypadnie równie dobrze i uda nam się zrealizować wszystkie zakładane elementy programu.

 

V Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze

23 września wzięliśmy udział w kolejnych V Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Ratowniczych o puchar Starosty Starachowickiego. W zawodach zorganizowanych przez Harcerska Grupę Ratowniczą Starachowice i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, których wspierali ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Polskiego Związku Motorowego wzięło udział 24 zespoły, które rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i kategoria otwarta). W zawodach wystartowały 4 zespoły z naszej drużyny. Po cichu,  tak jak w latach poprzednich liczyliśmy na pudło w każdej z kategorii wiekowej. Dwa razy udało się,  że aż 4 zespoły zajmowały medalowe miejsca. W tym roku w kategorii szkół podstawowych i kategorii otwartej musieliśmy uznać wyższość naszych rywali, którzy pokonali nasze zespoły. Prawdziwa klasę pokazały za to dwa zespoły w kategorii szkół gimnazjalnych. Tu liczyliśmy na zwycięstwo pierwszego zespołu. Zespół stanął na wysokości zadania zajmując pierwsze w swojej kategorii. Miła niespodziankę sprawił drugi zespół w tej kategorii, który zajął trzecie miejsce ustępują zespołowi z Gimnazjum nr 4 ze Starachowic. W kategorii Szkół Podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Rudek przed Szkoła Podstawową z Adamowa i Radkowic. W kategorii otwartej zmagania rozegrały się pomiędzy dwoma szkołami. Zwycięskim I LO i II LO ze Starachowic które zajęło II miejsce. Trzecie miejsce zajął zespół z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy z Ostrowca. Podczas zawodów można było także spróbować swoich umiejętności na stoisku ratowniczym przygotowanym przez Szpitalny Oddział Ratunkowy ze Starachowic, obejrzeć najnowsze samochody Straży Pożarnej i motory Komedy Powiatowej Policji w Starachowicach.

 

Harcerski Start 2011

Tegoroczny start harcerski dla 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im.Emilii Plater rozpoczął się od zlotu hufca w dniu 17 września. Zlot, który w tym roku odbył się na terenie hufca, zgromadził wyjątkowo dużo uczestników. Przeszło 150 osób uczestniczyło w zajęciach przygotowanych przez drużyny. Była nasza ścianka i plujki, liny przygotowane prze 2DH, turniej rycerski 15 DH i zajęcia zdobnicze prowadzone przez 82 DH i 52 KDH z Kielc. Nam najbardziej podobała się gra przygotowana prze 9 WDH, podczas której uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, pomysłowością i sprytem.

 

 

 

 

 

 

 

Po zlocie udaliśmy się  na bieg harcerski przygotowany przez Igę, na zakończenie próby przewodnikowskiej. Podczas biegu 12 uczestników rywalizowało ze swoimi słabościami i wiedza. Czekało na nich kilka zadań podczas których została oceniona także ich wiedza harcerska. I chodź nie było łatwo wszyscy jak się później okazało zakończyli swoje zmagania z sukcesem. Po biegu ponownie spotkaliśmy się z drużynami hufca na Skwerze Ofiar Zbrodni Katyńskiej, gdzie odbył się  Apel Poległych i złożenie kwiatów w rocznice napaści Rosji Radzieckiej na Polskę. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych i jednostek samorządowych. Nie zabrakło też kadetów z klas mundurowych ZDZ w Starachowicach i przedstawicieli ZS Strzelec. W imieniu władz samorządowych wystąpiła pani prezydent Małgorzata Ślęzak. Po uroczystościach, kiedy udało nam się już zliczyć wyniki biegu, ponownie zostaliśmy w gronie drużyny. Odbyło się uroczysty apel drużyny podczas którego aż dwanaście osób które ukończyły bieg i spełniły wcześniejsze wymagania złożyło przyrzeczenie harcerskie. Krzyże otrzymali: Emilka, Ola.M, Kinga, Malwina.M, Oskar, Szczychu, Paulina.K, Cinek, Kacper.G, Paweł(Janusz), Agnieszka.B, i Kasia. G.  Później drużynowy wręczył jeszcze zielone chusty czterem osobom. Chusty otrzymali Paweł(Janusz), Malwina.M, Kinga i Agnieszka.B. Było też spóźnione wręczenie sznurów dla naszych przybocznych które otrzymali Karol(Janek) i Iga. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a tym którym nie udało się jeszcze spełnić wymagań i zdobyć zielonej chusty, możemy w sekrecie powiedzieć że czeka w tym roku kalendarzowym jeszcze pięć chust na swoich nowych właścicieli. Więcej zdjęć w galerii.

 

Rok regionów

 

 

 

 

We wrześniu w ZHP rozpoczął się Rok Regionów. Jednostki harcerskie w całej Polsce są zaproszone do skoncentrowania się w swojej pracy na zagadnieniach związanych z tożsamością regionalną. Głównym celem tych działań jest pomóc mieszkańcom naszych małych i średnich ojczyzn w odkrywaniu i pogłębianiu poczucia więzi z regionem, w którym żyją. Po długich debatach, burzy mózgów przystępujemy z drużyna do realizacji zadań. Do zrealizowania są zadania z ośmiu obszarów. Przyroda, historia, miejsca, postacie język, folklor, kulinaria, stereotypy. Do zdobycia odznaki w kształcie puzzli i tytuł Drużyny Roku Regionów. Czeka nas mnóstwo pracy, ale za to dużo ciekawych i atrakcyjnych programowo zajęć. Szczegółowe informacje o roku regionów na stronie głównej programu Rok Regionów.

 

Piknik Aktywnie i Pozytywnie

W niedzielę 11 września na terenie MCRW obok Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach odbył się piknik plenerowy pod hasłem Aktywnie i Pozytywnie Organizatorami tej imprezy były: Urząd Miasta Starachowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Starachowickie Centrum Kultury. Finansowana była ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zabawa rozpoczęła się od występów wokalistów z SCK, oraz tancerzy z STT i Plejady. Podczas pikniku odbyło się kilka konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży, które prowadzili przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Zdrowej Szkoły oraz Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice. 38 Starachowicka Drużyna Harcerska przygotowała dla uczestników pikniku zajęcia na pneumatycznej ściance wspinaczkowej, zajęcia strzeleckie z łuków, zajęcia strzeleckie z paintbala oraz rzucanie piłeczkami na rzepy do tarczy dla najmłodszych. Konkurencje odbywały się w dwóch kategoriach. Kategorii dla dzieci i kategorii rodzinnej gdzie startowali razem z rodzicami. Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród odbyło się na głównej scenie. Piknik zakończył się występem zespołów disco polo "DIADEM"  i  "MAXEL", publiczność bawiła się doskonale, a  pizza z Grubego Benka i układy taneczne zespołów wprawiły nas podczas składania imprezy w iście discopolowy nastrój. Więcej zdjęć w galerii 
Informacje
Reklama
Reklama
38 na Facebooku

Statystyka odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj44
mod_vvisit_counterTen tydzień143
mod_vvisit_counterPoprzedni479
mod_vvisit_counterTen miesiąc697
mod_vvisit_counterPoprzedni2948
mod_vvisit_counterWszystkie457651

Your IP: 54.163.42.154
 , 
Today: Gru 11, 2018
Osób na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości