W_grudniu skauci z całego świata przygotowują się do przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju. 16 grudnia 2018 roku, po raz dwudziesty ósmy, płomień rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i niesiony przez austriackich skautów, przybył do Svitu na Słowacji, skąd odebrało go ponad 3500 harcerek i harcerzy z całej Polski.   W tym roku przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy hasło: „Światło, które łączy”.

Przekazanie odbyło się podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafii św. Józefa Robotnika w słowackim Svicie. Msza święta rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Betlejemskiego Światła Pokoju, które było niesione rękoma słowackich skautów z Wiednia.  W trakcie Mszy Słowacy przekazali Światło na ręce hm. Anny Nowosad, Naczelniczki ZHP, która następnie zapaliła 17 lampionów dla każdej Chorągwi ZHP. Do Svitu przybyły także reprezentacje harcerskie z całej Polski. W śród nich było dwie  ekipy z naszego hufca,  w tym reprezentacja naszej 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater. Płonący przy ołtarzu płomień rozgrzewał serca wszystkich wokół i sprawiał, że idea mu towarzysząca stała się bliska i obecna jak nigdy dotąd. Po Mszy świętej harcerki i harcerze odebrali Światło, aby zawieźć je w rodzinne strony,  tak aby trafiło  do jak największej liczby osób i instytucji w całej Polsce.

Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego,  przekazują Betlejemskie Światło Pokoju dalej do Niemiec, na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji, a także skautom skandynawskim, płynąc ze światłem w specjalnym rejsie flagowego żaglowca ZHP „Zawisza Czarny”